Hotel dla koni

W naszej stajni mamy również przygotowane miejsce na hotel dla koni. Zapewniamy dla nich pastwisko i padoki, dzięki którym konie mają odpoczynek fizyczny i psychiczny. Zwierzęta trzymane w naszej stajni mają bardzo dobre warunki i troskliwą opiekę. Przez cały czas jesteśmy w kontakcie z renomowanym, dobrze znanym w środowisku lekarzem weterynarii.